torsdag 28 februari 2013

Hur Hamnade Hästen Här?Ibland har jag mest lust till att slå dövörat till - för att det inte riktigt berör mig personligen - det här med hästköttskandalen. Om man inte äter/köper halv- och helfabrikat spelar det ju ingen roll, eller gör det?
Egentligen tycker jag att det är bra att det hände för att det utpekar ett väldigt stort problem i matindustrin; nämligen en överlag väldigt dålig koll på ursprung (nackdel med storskalighet?) .
Det är ju inget fel på hästkött, förutom att det kan innehålla spår av (för människor) farliga läkemedel, eller att många av sentimental/känslomässig anledning inte vill äta det. Vad som stör mig (och förmodligen många andra) är att man har rätt att veta varifrån maten kommer. Annars har man ju ingen som helst makt som förbrukare. Politiska styrmedel kan man ju än så länge inte förlita sig på och därför återstår ju bara den enskilda förbrukarens makt .
Frågan är då om industrin bryr sig så länge ”fusket” inte upptäcks. Det har ju varit gott om skandaler här på sistone med rödfärgat fläskkött etc., men frågan är om inte det glöms fort?
Låt oss anta att producenterna tar sitt ansvar och ökar kontrollerna och gör en noggrann och ärlig märkning av produkterna.
  1. Kommer detta att få effekt på priserna?
  2. Kommer flertalet konsumenter ändra sitt köpbeteende som ett resultat av bättre märkning?

Detta är naturligtvis svårt att svara på. Personligen skulle jag föredra att veta ursprung och vara villig att betala mer samt som positiv(?) bieffekt minska min köttkonsumtion. Man kan ju kanske inte begära att alla stressade småbarnsföräldrar ska börja laga all mat från grunden, och det borde absolut inte vara nödvändigt. Jag tror dock – tyvärr – att om det ska bli ändring på situationen måste alla bli MYCKET mer medvetna och pressa producenterna genom att ständigt ifrågasätta och/eller bojkotta vissa varor. Det liknar en moment 22-situation: förbrukarna orkar inte fråga/klaga och producenterna bryr sig inte för att kunderna inte klagar (och politikerna inte tar sitt ansvar).

Hur tänker du?

Här kan du läsa mer: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fullt-mojligt-att-spara-varifran-kott-kommer_7950730.svd

tisdag 26 februari 2013

Antibiotikaresistens - allas problem
Det krävs politiska initiativ för ny antibiotika” stod det i Svd – Brännpunkt här om dagen (Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, Uppsala Universitet, chef för det internationella nätverket ReAct – Action on Antibiotic Resistance).

Problemet som ligger mig varmt om hjärtat har jag skrivit om tidigare och nu – stimulerat av artikeln som utspringer direkt av Davos-mötet – sätter jag återigen fokus på detta. ”En massiv global överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklat motståndskraft. Samtidigt har utvecklingen av nya antibiotika i stort sett upphört" skriver professor Otto Cars som efterlyser ett globalt politiskt initiativ. Läkemedelsindustrin har nästan helt slutat forska fram nya medel då det inte finns någon lönsamhet i detta. Tyvärr har myndigheter blundat för detta och nu står vi inför en stor utmaning – dagens antibiotika biter inte på många sjukdomsframkallande bakterier. I västvärlden kan man kanske än så länge kalla detta ett lyxproblem, men i fattiga länder har de inte råd med avancerade och dyra antibiotikakurer för att behandla vanliga infektionssjukdomar.

De samhällsekonomiska konsekvenserna av antibiotikaresistens är dock enorma. Ett enda fall av infektion med resistenta stafylokocker (MRSA) i ett vårdboende i Sverige har kostnadsberäknats till nära en miljon kronor. Kanske kan detta användas som argument för att agera nu! – man måste tydligen tala till politikers ”ekonomiska sans” för att få till en förändring. Vad vi väljer att göra i Sverige är en sak, men om man ska komma någonvart måste man ha ett globalt perspektiv med övervakning av användning och försäljning av antibiotika. Nedan är några av de största problem och förslag till lösningar listade.

Problem: Inga antibiotika med nya verkningsmekanismer har upptäckts sedan 1987.
Lösning: Läkemedelsbolag ska utföra statssubventionerad forskning. Man kan ju omdirigera en del av det groteskt stora lantbruksstödet i EU till forskning. 

Problem: Så länge man kan köpa antibiotika över disken i bl a Sydeuropa är det svårt att reglera användningen.
Lösning: förskrivningsplikt på all antibiotika.

Problem: Lantmän överanvänder antibiotika. 
Lösning: Lantbruket måste inse sin andel i problemet – man kan avgiftsbelägga antibiotika så att det inte är lönsamt att fodra djuren med detta. 

Problem: MRSA (multiresistenta stafylokocker) på sjukhus sprider sig okontrollerat.
Lösning: MYCKET bättre hygien och allokering av resurser till utbildning av personal. 

Det finns ju en rad eteriska oljor med antibakteriell effekt som är välkända inom alternativmedicin. Man skulle kunna ta vara på den kunskapen och öka användningen inom ”konventionell” medicin eller t o m använda kunskapen som bas för ny forskning.


Ps jag letade efter en lämplig bild för blogginlägget och hittade då en svensk sida/grupp som jobbar just med omtalade problematiken: http://www.strama.se/dyn//,12,11,71.html