onsdag 22 maj 2013

Kunde inte sagt det bättre självNaturskyddsföreningen har tagit fram en liten "guide" om hur man bemöter argument som sår tvivel om nyttan av att handla ekologisk. Jag kunde inte sagt det bättre själv och väljer därför att helt enkelt länka till inlägget :-)


8 sätt att döda myter om ekologiskt
tisdag 7 maj 2013

"Blommor och Bin"Alla har vi hört om problem med bin vars massdöd hotar jordbruket och därmed i sista instans vår egen överlevnad! – detta för att grödorna ju måste pollineras för att ge skörd. (Till dem som inte vet – dålig/liten frukt är resultat av dålig pollinering). Honungsbin har ansetts vara viktigast för pollinering men vilda bin är minst lika viktiga och utan mångfald blir (eko)systemet oerhört sårbart.
Det finns en rad anledningar till att bina har minskat i antal:
 1. Hård satsning på monokulturer
 2. Intensiv användning av bekämpningsmedel (insekticider), delvis som direkt resultat av ovanstående
 3. Virus och parasiter(kanske)
 4. Välansade grönområden i stadsmiljöer
 5. Minskade hagmarker och dikesrenar

Ett viktigt steg i rätt riktning är det nyss införde förbudet mot användning av insektbekämpningsmedel (neonikotinoider) – här ser vi hur politiska styrmedel kan fungera och detta är intressant. Från en mer personlig synvinkel är det dock kanske mer relevant att se på vad man som privatperson kan åstadkomma. Hur kan du själv skapa en bra miljö för bina?
 1. Köp ekologiskt odlad mat
 2. Har du tänkt på vad som händer bakom din egen ligusterhäck? (ni får be om ursäkt men just ligusterhäck står i Danmark för den ultimativt småborgerligt vältrimmade trädgården).
 3. Använd INTE gifter i trädgården
 4. Ha fruktträd, bärbuskar, blommor och kryddväxter
 5. Klippa inte gräset för ofta utan låt t ex klöver få blomma (klöver binder via rotknölar dessutom kväve – så du behöver inte gödsla)
 6. Varför inte låta en liten del av gräsmattan bli ängsareal – blommorna kommer helt automatisk – jag lovar! (i motsats till alla dem man köper på blomsterlandet som aldrig växer fram)
 7. Se till att bina har möjlighet att bygga bon t ex i döda träd och kvistar (död ved lever)
 8. Skippa dåligt samvete över oskött trädgård – bina blir glada J 

 Läs gärna debattartikeln i GP som forskare från Lunds Universitet har skrivit. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1636384-massdod-av-bin-hotar-jordbruket