torsdag 10 december 2015

Homeopati?

Bild lånad från mina favoriter wulffmorgenthaler (fins bla på danska tidningen Politiken)
Med anledning av en artikel i dagens DN som handlar om att Riksdagen inom kort ska fatta beslut om antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen tänkte jag ta upp fenomenet homeopati. Inlägget är skrivet av fyra nobelpristagare och är i mitt tycke mycket bra. För att förtydliga vissa punkter tänkte jag ta upp hur man beräknar olika lösningar/koncentrationer av olika preparat.

Såhär skriver Wikipedia: "Ett homeopatiskt läkemedel tillverkas genom en process som kallas "dynamisering" eller "potentiering". Detta innebär att man utgår från en "urtinktur" bestående av till exempel 1 g aktivt ämne i 99 g vatten och successivt späder detta enligt en fastställd process. Ur den ursprungliga lösningen utvinner man "första potensen" genom att ta 1 ml av den ursprungliga lösningen och tillsätta 99 ml vatten. Man slår sedan flaskan med denna nya lösning mot något hårt, eller skakar den häftigt, ett föreskrivet antal gånger för att frigöra de läkande krafterna. Därefter utvinner man på motsvarande sätt "andra potensen" genom att upprepa utspädningen. När denna process upprepats 100 gånger har man erhållit den hundrade "centesimalpotensen" (C100). Potens 12 är en vanlig startpunkt vid akuta tillstånd, och potens 30 används för kroniska problem"

Om vi tittar på vad detta innebär för mängden molekyler av aktiv substans i en lösning så motsvarar en potens 30 10 upphöjt till minus 44 gram aktiv substans och potens 12 motsvarar 10 upphöjt till minus 16 gram aktiv substans. Jämförelsevis väger en kolatom 10 upphöjt till minus 23 gram. Detta betyder att t o m den starkaste lösningen man använder inom homeopatin i bästa fall innehåller enstaka molekyler av aktiva substansen i 100 ml lösning.

På DN skriver författarna "Homeopatiföreträdare har spekulerat i att de bortspädda komponenterna skulle kunna bilda ett avtryck bland vattenmolekylerna. Men ett eventuellt sådant avtryck försvinner på några få miljondelar av en miljondels sekund. Om homeopater insisterar på att vattnet skulle kunna upprätthålla molekylära avtryck kan man undra hur de i så fall bär sig åt för att hitta ”rent” vatten utan avtryck av molekyler som tidigare har funnits i det." (bra poäng där!)

Ytterligare konkluderar författarna att den eventuella effekten man ser av homeopatiska medel beror på placeboeffekten. Jag har nyss skrivit om just placeboeffekten och hänvisar därför till detta blogginlägget här. Det har gjorts försök att göra metastudier för att utvärdera effekten av homeopati och i ett ganska nyanserat inlägg redovisar Margot Granvik i "Dagenshomeopati.se" för olika metastudier, som hon menar tydligt visar att homeopati har en bättre effekt än placebo. Jag har inte själv gått igenom dessa studier och vill därför inte uttala mig om dessa. 
Dock tycker jag att det faktum att de flesta lösningar inte innehåller en aktiv substans talar sitt tydliga språk. Vad tycker/tror du? Fungerar homeopati eller är det bara utomordentlig dyrt vatten?

ps homeopati ska inte förväxlas med annan naturmedicin där man behandlar med bevisligen aktiva substanser.

Källor: 
http://www.dn.se/debatt/homeopatiska-produkter-kan-inte-kallas-lakemedel/
http://dagenshomeopati.se/2013/01/17/homeopati-ger-storre-effekt-an-placebo-forskare-tonar-ner-resultaten/