tisdag 29 maj 2012

Du är vad du äter - mer än du trorUttrycket ”du är vad du äter” har plötsligt fått en ny dimension

Vi är ju redan medvetna om att intag av fett, protein och kolhydrater påverkar kroppen på många sätt - via blodsocker och hormoner, men maten påverkar oss även på gen-nivå via s k mikro-RNA och detta är helt ny kunskap.

DNA (dubbelsträngat) är mall för RNA (enkelsträngat) som i sin tur är mall för proteiner/enzymer. För ett antal år sedan, vid försök med en mask, upptäcktes också att en RNA-sekvens kan ”para” sig med en annan och bilda dubbelsträngat RNA (s k mikro-RNA) och att detta kan stänga av genen den kodar för. Detta var en intressant och mycket oväntat mekanism men väldigt smart då den är nödvändig för att kunna stänga av ”själviska” hoppande gener som finns i alla arvsmassor och som kan skada eller i värsta fall döda cellen om de sätter sig på fel plats i arvsmassan.

Organismer som saknar ett utvecklat immunsystem, exempelvis växter, måste kunna ta hand om infektioner och använder just mikro-RNA för att stänga av bildningen av virusproteiner (som bildas via RNA-molekyler) och på så sätt bekämpa infektionen. Den stora skillnaden på växter och djur/människor är alltså att växter använder mikro-RNA som vapen mot virus medan djur använder mikro-RNA till att tysta ner egna gener.

För nu att återkomma till den kryptiska överskriften så ser det ut som om att mikro-RNA från de växter vi äter kan passera genom tarmen och tas upp i våra celler och där påverka genaktiviteten.I försök i provrör såg kinesiska forskare att mikro-RNA från ris kunde stänga av genen för ett enzym i leverceller. Och när de lät möss äta färskt ris som innehåller mycket mikro-RNA såg de både att mössen fick mindre av enzymet i blodet, och att mängden mikro-RNA från ris ökade mycket just i mössens lever. Det aktuella enzymet kontrollerade halten av olika slags fetter i blodomloppet och minskningen i enzymkoncentrationen ledde till minskad fettkoncentration i blodet.

Maten påverkar oss alltså på gen-nivå, vilket verkligen visar att mat kan användas som medicin – kruxet är att veta hur :-)

Ps mikro-RNA verkar vara involverat i många sjukdomsprocesser, tex eksem och autoimmuna sjukdomar. Om det går att hitta de relevanta mikro-RNA-sekvenserna går det att skräddarsy medicin i form av mikro-RNA-hämmare – vilket ju även skulle minska risker för biverkningar.

måndag 21 maj 2012

Mors Dag-tävling

På söndag är det Mors Dag och det firar vi med en liten tävling.

Såhär gör du: Gå in på på Simply Pure och utse dig en produkt som du tycker skulle passa din mamma. Gå sedan till vår facebooksida (gilla gärna) och skriv en kommentar där du motiverar varför just din mamma ska vinna. Du är välkommen att bjuda in vänner att delta i tävlingen. Vinnaren väljs på torsdag.
Lycka till:-).

Ps Som inspiration får ni här en bild av min mamma i sina ungdomsdagar..


lördag 12 maj 2012

Transportera dig smal?


Bild lånad från Nordisk folkecenter for vedvarende energi

Så här passande på dagen för Göteborgsvarvet (heja Karin och Fia) tänkte jag skriva lite om motion i vardagen. Min kära make som jobbar på Chalmers var igår på föreläsning med en av tre nya hedersdoktorer.

Geetam Tiwari är namnet på hedersdoktorn och hon är specialist i transportfrågor kopplat till hälsa. Rapporten som delvis ligger till grund för föreläsningen handlar visserligen om asiatiska förhållanden där infrastrukturen än så länge är ganska annorlunda (jämfört med västliga metropoler), men den belyser trots detta problem som även gäller här. Exempel från texten:

” For example, if a large section of the population cannot afford to use motorized transport – private vehicles or public buses – they have  to  either  walk  to  their  place  of  work  or  use  bicycles. Providing a safe infrastructure for cyclists and pedestrians means  either physically segregating  road  space for cyclists and pedestrians  from  motorized  traffic, or, if  that is not possible ,reducing  the  speed  of  motorized  traffic.  Both measures  imply restricting  the  mobility  of  car  users  to  ensure  the  mobility  of bicycle users. ”

Rapporten* och föreläsningen handlade om (bl a):
-          Hur kan de olika transportformar integreras utan att ”kollidera”?
-          Hur kan kollektivtrafik gynnas och inte privatbilism?
-          Hur man får ”flyt” (tvingas gå?) mellan olika transportmedel

 Det sista är förmodligen en bra och ganska översedd lösning på dagens hälsoproblem. Mer än 50 % av befolkningen är överviktig och problemet är störst bland männen. Kan det hänga ihop med att andelen kvinnor som nyttjar kollektivtrafik är högre än andelen män? Hur kan ”man” ändra sitt transportbeteende?  -  hur kommer ”man” över barriären?

Om jag ser på den egna ankdammen som är the big city of Göteborg då finns det kanske vissa begränsningar pga den geografiska utspridningen. Täta, pålitliga OCH billiga förbindelser skulle nog få fler att välja kollektivtrafik (t ex pendeltåg som går varje kvart i stället för varje halvtimme). Det återstår att se om nya trängselskatten får någon effekt.

Hur ser det ut i ett historiskt perspektiv? Här kommer lite statistik från trafa.se**:

Av resandet inom Sverige på väg, järnväg och sjö utgör kollektivtrafiken idag 18 procent av alla personkilometer. På 1950-talet var kollektivtrafikens andel nära 50 procent. Därefter har det totala resandet (exklusive flyg) i kilometer nästan sexfaldigats, vilket inneburit att kollektivtrafikens betydelse har minskat, både mätt i personkilometer och andel av resandet, sett över denna långa period. Det senaste decenniet har dock resandet med kollektivtrafik ökat i absoluta tal och även marginellt ökat som andel av det totala resandet.

Detta är ett litet citat från rapporten, men det man kan utläsa är att det först har gått åt ”fel håll” under många år för att sedan vända under det senaste årtiondet, vilket ju är positivt. Fortfarande tycker jag dock att privatbilismen gynnas alldeles för mycket.

Detta blev ju något långt, men helt enkelt kan det uttryckas som ”Infrastrukturen har ett avgörande inflytande på folkhälsan p g a i vilken grad man uppmanas att röra sig till fots eller på cykel eller/och med offentlig transport”.

torsdag 10 maj 2012

Om att sälja smink på nätet – ett ytligt men ack så viktigt tema:-)


Bilden visar Nvey eco läppstift 370 Muted Coral Pink Shine


Tycker du att det är svårt att handla smink på nätet? Jag tycker att det är svårt att sälja smink på nätet – och varför det?
Svaret är helt enkelt att bilder ljuger för att det är oerhört svårt att få bra färgåtergivning. Om du ser på bilden ovan då är läppstiftet längst till vänster och höger samma produkt. I mitten en swach på handryggen, och bredvid ses resultatet på munnen (jag tycker att färgen är mycket kraftigare i verkligheten – ber om ursäkt för bildkvaliteten). Hur beskriver man en färg? Det är ju väldigt subjektivt hur man uppfattar färger. Det är så mycket som har betydelse för hur en färg kan uppfattas, t e x:

- vilken sort ljus bilden har tagits i.
- hur det ser ut på skärmen (varierar ju kraftigt från dator till dator).
- hur det ser ut på huden (kanske inte alls som i burken).

Visserligen kan problemet delvis lösas med att skicka prover men det är inte allt som är lämpligt att skicka som prov.  I min webbutik kan man köpa prover på foundation och det är ju nästan en förutsättning för att kunna välja rätt nyans.  Mascara, puder och eyeliner är inte fullt så känsligt, men ögonskugga, läppstift och rouge vill de flesta gärna klämma på först.

Vad jag önskar mig, och förhoppningsvis lyckas med, inom snar framtid är:  

- bättre, flera och större bilder
- swatch på huden
- bild med exempel på sminkning
- video med instruktion

Men även med dessa verktyg får man ju inte med känslan/konsistensen.
Man läser ständigt att försäljning via e-handel bara ökar och jag undrar hur det blir i framtiden. Kanske blir det möjligt att testa med virtuellt smink – ladda upp en bild på dig själv och testa olika färger och kombinationer.

Hur föredrar du att handla ditt smink och tycker du också att det är svårt att handla på nätet?