onsdag 26 februari 2014

Dansk studie om Paracetamol och ADHDI tidigare blogginlägg har jag skrivit om hälsorisker vid intag av paracetamol under graviditeten. Ett handlade om hormonstörande effekter och ett annat handlade om ADHD-liknande beteendestörningar hos möss. Som kommentar till Läkemedelsverkets attityd i frågan (ADHD-studien) skrev jag: "Mig veterligen har det inte har gjorts epidemiologiska studier på mammors medicinvanor under graviditeten i familjer med ADHD-barn och liknande diagnoser och då är det ju svårt att veta hur barnen hade utvecklats om mamman inte tagit medicin."

Nu visar det sig dock att just en sådan studie har gjorts. Danska forskare har undersökt drygt 64 000 danska kvinnor och barn. Mer än hälften av mammorna hade använt paracetamol under graviditeten. Barnen till dessa löpte en 13-37 procent högre risk att senare ha fått diagnosen hyperkinetisk störning, en allvarligare form av ADHD, ha medicinerats mot ADHD eller ha ADHD-liknande symptom vid sju års ålder. Ju längre mamman ätit paracetamol desto större var risken.

Läkemedelsverket har med anledning av detta i dag kallat till ett extra möte. Dock har de beslutat att inte ändra på dagens rekommendationer. Hans Sjögren från Läkemedelsverket argumenterar: "Men då studien var av observationstyp kan resultaten inte fastslå något orsakssamband. 
Det kan i denna studie inte uteslutas att andra faktorer än intag av paracetamol påverkat resultaten. En faktor skulle kunna vara att det är kvinnor som har mer bekymmer av medicinska eller eventuellt sociala orsaker har högre benägenhet att ta smärtläkemedel. Sådana effekter är svåra att justera för." 

Forskarna påpekar dock att kopplingarna kvarstod sedan de justerat för olika möjliga orsaksfaktorer, som om mödrarna drabbats av infektion under graviditeten och mödrarnas mentala hälsa.

Problemet är att andra smärtstillande medel är lika dåliga eller värre. Så vad ska man som gravid göra? Medicinera med risk för biverkningar eller stå ut med smärta? Vad tycker du?


Här kan du läsa abstract: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1833486