tisdag 11 mars 2014

Nudging - att ändra beteende


För många år sedan när jag jobbade inom läkemedelsindustrin småpratade jag med en dietist som sade ” det tar tre år att ändra en vana – men det vågar vi inte berätta för patienterna då de annars skulle ge upp”. Detta ”statement” har fastnat i mitt minne och jag tänker på det då och då i situationer där jag känner att jag fastnat i mönster jag vill ändra.  En vana skulle man lika gärna kunna kalla ett beteende och just beteende i miljösammanhang var ett stort tema i Caminos stora hållbarhetsdag ”bortom trenderna” som löp av stapeln igår.

Det var många spännande föredrag och intervjus och om man ska dela upp det på ett litet fyrkantigt sätt, kan man säga att en del handlade om (energi)tekniska förbättringar och nya ekonomiska system och kollektiva lösningar som sänker t ex energikonsumtion och CO2 utsläpp (och indirekt folks beteende) – och att en annan del handlade om hur man kan ändra folks beteende/vanor. Ett återkommande påstående var att man måste ändra beteende innan man kan ändra attityd – eller m a o man måste prova först.

Jag tyckte att alla delar av dagen var väldigt intressanta men vill här fokusera på beteende och lyfta fram fenomenet ”nudging”

Nudge=knuffa folk i önskad riktning mha att ändra/manipulera valda omgivningar/faktorer. Nudging handlar alltså om att påverka folks beteende i en önskvärd riktning, genom att arrangera en valsituation så att det önskvärda beslutet blir det som är lättast att fatta. Människor upplever då att de fått fatta beslutet helt själva. Det hela bygger på att människan inte är så rationell som hon vill tro, utan ofta väljer den enklaste utvägen

Camino hade bjudit in två forskare: Pelle Guldborg Hansen (Roskilde Universitet - Danmark) och Steffen Kallbekken (CICERO- Norge) till att diskutera och berätta. (NB finns ingen i Sverige!)
Ett exempel som väldigt tydligt visar hur det kan fungera är berättelsen om storleken på tallrikar på en känd hotellkedja. Man minskade matspillet med 20 % genom att använda mindre tallrikar (folk slängde mindre av buffématen). Pelle Guldborg Hansen var noga med att påpeka att man inte blint kan göra en ändring som man kanske själv tycker är bra – utan man måste studera folk/situationen ingående och agera enligt resultatet.

Om fenomenet kan man avslutningsvis säga att det fungerar genom att man ändrar beteende på gruppnivå.

Intressant nog var det just i dagens DN en artikel om Charles Duhigg som har skrivit boken Vanans makt. Han berättar att han började intressera sig för vanor för ett tiotal år sedan när han var utsänd av The New York Times för att rapportera från Bagdad. Där träffade han en amerikansk major som hade fått bukt med de våldsamma upploppen i en mindre irakisk stad, bland annat genom att få bort kebabstånden på stora torget. Det påverkade invånarnas vanor på ett sätt som till slut ledde till att sammandrabbningarna upphörde.
Majoren berättade för Charles att det viktigaste armén hade lärt honom var att förstå hur vanor uppstår och hur man kan förändra dem. Det hade fullständigt förändrat hans sätt att se på världen. Mötet med majoren gjorde ett så starkt intryck på Charles Duhigg att han vid hemkomsten till New York genast satte i gång att studera ämnet, vilket resulterade i boken ”Vanans makt”*.
Hans ”vapen” eller metod går (i likhet med nudging) ut på att noga analysera situationen för att komma på exakt vad som utlöser ett visst beteende – (utlösande faktor och belöning) när man väl har kommit till insikt är det enklare att ändra vanan i önskad riktning - kanske kan man kalla det ”egennudging” J

Hur som helst kräver ”egennudging” en god portion vilja och att man faktisk själv inser att ett visst beteende/vana bör ändras. Om vi zoomar ut och funderar på hur man ska nå ut till alla med (i detta fall) ”miljöbudskapet” kan man tycka att det verkar oöverstigligt - alla som var på Caminomötet var/är ju mer eller mindre överens men den ”breda massan” (låter kanske lite väl ”vi” och ”dem”-aktigt) har kanske ingen lust och motivation för ändring.

 Är då nudging lösningen? …att göra valet enkelt för folk som då så småningom ändrar attityd?

Ps Gemensamt för både intervjun med forskarna och artikeln i DN är att det talades om en spill over effekt (en ändrad vana för med sig nya ändringar). Nudge-forskarna hade sett tendenser till detta men var osäkra då det fanns dåligt med studier, men artikeln idag bekräftar att ändring av en vana ofta leder till  ändring av andra vanor – så låt oss sätta bollen i rullning och storsatsa på nudging.

Lankar:
https://www.facebook.com/caminomagasin?fref=ts
http://inudgeyou.blogspot.se/
*http://www.dn.se/insidan/kunskap-gor-det-mojligt-att-bryta-vanecirklarna/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar